Υπηρεσία μετά την πώληση

Ο κατάλογος συσκευασίας και το εμπορικό τιμολόγιο, η φορτωτική και άλλα έγγραφα μπορούν να σας παραδοθούν είτε με έκδοση Telex είτε με το πρωτότυπο.πλήρη βοήθεια για την εκκαθάριση του προορισμού σας από το τελωνείο.

Σχόλιο υψηλής φήμης από τον πελάτη μας για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε 100%, η υπηρεσία μας ξεκινά πάντα με την εμπιστοσύνη και τελειώνει με την ικανοποίησή σας.

Υποσχόμαστε ότι εντός 90 ημερών από την παραλαβή των αγαθών, εάν τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα είμαστε πρόθυμοι να σας αποζημιώσουμε ίση αξία.

after-service_05-400x49411